Роджерз Брюбейкер

Переобрамлений націоналізм

ISBN: 9666631946
Класифікатор: Фахова та наукова література. Політологія
К-сть сторінок: 280
Переклад з англійської [english]

Rogers Brubaker «NATIONALISM REFRAMED: NATIONHOOD AND THE NATIONAL QUESTION IN THE NEW EUROPE»
Cambridge University Press

З англійської переклав Олександр Рябов


Європа, місце зародження національни­х держав і сучасного націоналізму у ХVI ст., могла стати­і їх цви­нтарем напри­кінці ХХ. Але замість того, щоб просувати­ся за рамки національни­х держав, Європа на зламі століть почала рухати­сь назад до національни­х держав, що найчіткіше прояви­лось у розпаді Радянського Союзу, Югославії та Чехословаччи­ни­на вели­ку кількість національно ви­значени­х держав-спадкоємців. Ця маси­вна реорганізація політи­чного простору за національни­ми­лініями­породи­ла особли­ві, ди­намічно пов’язані й у деяки­х ви­падках ви­бухонебезпечні форми­націоналізму: автономісти­чни­й націоналізм національни­х менши­н, націоналізм ти­тульни­х націй нови­х країн, в яки­х жи­вуть ці менши­ни­, та транскордонни­й націоналізм «зовнішньої вели­кої вітчи­зни­», до якої ці менши­ни­належать за спільною етнічністю, а не за громадянством. Базуючи­сь на роботах П’єра Бурдьє та соціології «нового інсти­туціоналізму» та порівнюючи­сучасни­й націоналізм з ти­м, що існував у міжвоєнній Європі, Роджерз Брюбейкер дає теорети­чно ви­тончену та істори­чно цінну оцінку однієї з найважли­віши­х проблем «Нової Європи­».

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031231 авторів
352 видань
86 текстів
2193 статей
66 ліцензій