Ала ТатаренкоДата народження: 27 вересня 1962 року
Громадянство: Україна
Матримоніальний сатус: Заміжня

Освіта:
Львівський державний університет ім. І.Франка, філологічний факультет (слов’янське відділення)
Аспірантура кафедри зарубіжних літератур факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. І.Франка

Вчений ступінь:
Кандидат філологічних наук

Праця :
1993 — по теп.час — доцент кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. І.Франка

Переклади:
— Данило Кіш. Енциклопедія мертвих. Львів: Класика, 1998. — 146с.
— Данило Кіш. Ніж із держаком з трояндового дерева.// ї, № 15, — 1999. — с.111—123
— Данило Кіш. Механічні леви. // ї, № 15, — 1999. — с.123—144
— Момо Капор. Хроніка втраченого міста (уривки з роману) // ї, № 15, — 1999. — с.153—163
— Мілісав Савич. Нотатки з Белграда: травень’99. // ї, № 15, — 1999. — с.14—27
— Мілорад Павич. Принц Фердинанд читає Пушкіна // ї, № 15, — 1999. — с.68—74
— Данило Кіш. Борг. // ї, № 15, — 1999. — с.126—135
— Борислав Пекич. Як професор Рутковський продав душу дияволу. (уривок з роману «Як поховати вампіра»). // ї, № 16, — 2000. — с.152—166
— Адам Міцкевич. Слов’янська література (уривок)/Міцкевич А. У дружньому домі. Львів: Каменяр, 1994. С.189—191
— У співавторстві з В.А.Моторним була упорядником книги Адама Міцкевича. У дружньому домі(Львів.Каменяр.1994.)
— Данило Кіш. Гробниця для Бориса Давидовича. - Львів: Класика, 2000. - 141 с.
— Надежда Четкович. Epistolae: весна1999 (уривки)// Ї. - №17. - 2000. - с.67-72
— Ясмина Тешанович. Про нормальність: моральна опера одного політичного ідіота (уривки)// Ї. - №17. - 2000. - с.72-74.
— Дубравка Угрешич. А ми хлопці-молодці// Ї. - №17. - 2000.- с141-149.
— Мір`яна Бобич Мойсилович. М`яз, більший за мозок // Ї - №17.- 2000. -С.162-166.
— Светислав Басара. Війна як broadcasting (уривок з книги "Віртуальна кабала")// Ї. - №19. -2000. - с.256-266.
— Милорад Павич. "Веджвудський" чайний сервіз// Ї - №19. - 2000. -С.272-277.
— Милорад Павич. Життя та смерть Іоанна Сиропулоса// Форма(р)т. - №1. - 2001. - С.61.
— Мілорад Павич "Зоряна мантія". - Львів: Класика, 2002
— Сава Дам`янов "Антологія сербської постмодерної фантастики".-Львів: Піраміда, 2004 (упорядник украънсьуого видання)

-Миркович Чедомир. Погорільці// Форма(р)т- 2001. - ч.2. - С. 61.
-Стоянович Миролюб. Неманя першим втомився від володарювання. Тестамент// Форма(р)т - 2002. - ч.3. - С. 60.
-.Андрич Іво. Князь із сумними очима// Форма(р)т - 2002 .- ч.4. - С. 56-57.
-.Савич М.Опівнічний поїзд// Потяг 76. - 2002. - №1. - С.201-205.
-.Павич М.Зоряна мантія. - Львів: "Класика". - 2002. -119 с.
-. Андрухович Jуриj. Перверзиjа. Београд: "Clio". - 2002. - 365 с. (у співавт. з М.Іванович) -(сербською мовою)
-.Албахарі Д. Слова- це щось інше// Королівський ліс. Кн.2: Альманах кохання. - Львів, 2002.- С.117-123.
-.Павич М. Російський хорт // www.rastko.org.yu
-.Великич Д.Европа Б// www.potyah76.org.ua - №1.
-.Црнянський М. Щоденник про Чарноєвича (уривки)// www.potyah76.org.ua - №2
-. Рjабчук М. Од "Малорусиjе" до "Индоевропе"// Рjабчук М. Од Малорусиjе до Украjине - Београд, 2003. - С.51-74. (сербською мовою)
-.Пекич Б.Чудо в Гадарі// Дам`янов С. Антологія сербської постмодерної фантастики - Львів:Піраміда, 2004. - С.49-71
-.Павич М. Вечеря в корчмі "Під знаком питання"// там же, С. 41-46.
-.Басара С. Фатальна вечірка// там же, С.160-163.
-.Дам`янов С. Сербська фантастика від середньовіччя до постмодерну// там же, С.273-295.
-.Дам`янов С. Перевтілення// там же, С. 10-14.
-.Шепард М. Про Гіпноса, який пребуває на острові Лемнос як володар всіх богів і людей// там же, С.207-209.
-.Петрович Г.Острів// там же, С.242-256.
-.Кіш Д. Легенда про сплячих// там же, С.71-91.
-. Дам`янов C. Ерос і Порнос// Ї - №33 - 2004- С.306-308.
- .Дам`янов C.Сава Пост-Дам`янов і Бог// Смарагдовий жмуток казусів від вельми цікавих людей, Львів: "Піраміда", 2004 - С.54-58.
-. Дам`янов С.Ліліт // Київська старовина.-№ 3 - 2004. -С.174-175.
-.Andruhoviи J.: Ljudima se ne svidja kada se neko prihvata ruљenja njihovih idealistiиkih predstava (Vujica Ognjenoviж) - Nezavisni dnevnik Vijesti: Art, br.74, 26.06.2004. (сербською мовою)
- Переклади сучасної української поезії:. Andrij Bondar- Genetika (8-9), Mariana Kijanovska -(4 pesme, 10), Sergij Ћadan- (Srpskohrvatski, 11), Ostap Slivinski -(Pokretni oganj, 13) -Knjiћevni magazin, br.48-49. jun-jul 2005. (сербською мовою).
-. Пекич Б. Людина, яка їла смерть, 1793 рік : Ї, 2005, № 37, С.276-298.


Деякі наукові статті за1999-2005 рр.:
1. Атрибути и топос средњовековних манастира у српскоj поезиjи 20.века//Научни састанак слависта у Вукове дане.Београд, 1999.Т.28/1, С.227-233
2.Крабат:людина,легенда,літературний герой (на матеріалі повістей Ю.Брезана та О.Пройслера) //Проблеми слов`янознавства, Вип.50,1999. с.125-132.( у співавторстві з В.Моторним)
3. Книга про кохання і про смерть:метафізична парабола Данила Кіша//Кіш Д.Енциклопедія мертвих.Львів, С.144-146.
4. Зустрічі югославів з Лужицею//Питання сорабістики.Львів,1999. С.100-106.
5. Повість Ю.Брезана "Чорний млин": синтез фольклору та літературної традиції//Питання сорабістики,Львів,1999.С.148-158.(у співавторстві з В.Моторним)
6. Чи стане література "енциклопедією мертвих"? "//Молода нація, вип.13, 2000. - с.252-260
7. "Перевернутий світ" Босніїї початку 90-х рр у нарисах Крешчана Кравца//Питання сорабістики, Львів, 2000 - с.111-120
8. Лицар сумніву Данило Кіш // "Ї", N15,. - 1999 - с.113-126
9. "Але не можу жити без любові" (штрихи до творчого портрету Михайла Шашкевича" //Шашкевичіана, Львів-Вінніпег, 2000.
10. Ян Каспрович в українських перекладах (у співавт. з В.Моторним)// Jan Kasprowicz. W siedemdzisiкciolecie њmerci.Olsztyn, 1999.-s.187-193.
11. Homo poeticus: штрихи до портрету письменника // Кіш Д. Гробниця для Бориса Давидовича,Львів, 2000. - с.119-141
12.Десанка Максимович і українська культура (до 100-річчя від дня народження поетеси)// Проблеми слов`янознавства. - Вип.51. - 2000. - 3 с. (у співавт. з В.Моторним)
13.Роман укрштених судбина и традициjа// Зборник научног састанка слависта у Вукове дане. - Бр.30/2. - Београд. - 2002. - 8 c. (сербською мовою).
14.Сучасність у дзеркалі історії (про елементи історичного у сербському романі 80-90-х рр.) //Књижевност и историjа- ІУ.Историjски роман код Словена. Зборник радова са научног скупа. Ниш , 11-13. новембар 1999. - Ниш, 2001. - 8 с.
15.Магично кружење књига: Данило Киш у Украjини // Краjина: Бања Лука, 2001. -№1. - 7 с. (сербською мовою).
16."І перемінився вже Київ у старий ахейський Вавель...": Діалог культур у творчості Юзефа Лободовського// Porуwnanie jako dowуd: Polsko-ukraiсskie relacje kulturalne, literackie, historyczne/ 1890-1999. - Poznaс, 2001. - S. 153-161.- 9 с.
17.Польська поетична сторінка літературного Львова 90-х років ХХ ст. (у співавт. з В.Моторним) // Acta Polono-Ruthenica: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiсsko-Mazurskiego. - Olsztyn, 2001. - YI - S. 369-376.
18.Поїзд до Рашки Милисава Савича// Потяг 76. - 2002. - №1. - 2 c.
19.Сусрет култура на граници милениjума или Украjински излет српске књижевности// Cвеске. - 2002. - Бр.64. - 7 c. (сербською мовою).
20.Поразка, вірна сестра перемоги// "Ї" - 2002. - № 26. - 7 c.
21.Гіпнотична логіка сновидіння, або штрихи до портрета д-ра Стевана Михаїловича//www. rastko.org.yu - 3 c.
22.Серби очима сербів (на матеріалі серболужицьких та сербських періодичних видань 2000-2001 рр.)// Питання сорабістики. - Львів-Будишин. - 7 c.
23.Сладак укус воље: "Нови Jерусалим" као књига о побуни// Свеске - бр.67. -2003. - 7 c. (сербською мовою).
24.Изазови историjе и судбина српске романтичарске поеме у ХХ веку// Књижевност и историjа-У.Историjа у романтичарскоj поеми код Словена. Зборник реферата са научног скупа (11-13.Х.2001.). - Ниш, 2003. - 10 c. (сербською мовою).
25. Украjина чита Милорада Павића// www.rastko.org.yu - 7 c. (сербською мовою).
26.Voz zvani "Иeћnja"// www.rastko.org.yu (сербською мовою).
27.Mілош Црнянський - герой постмодерної епохи// Потяг 76 - вип.2.
28. Перверзиjа - jош jедно име за постмодерни роман// Свеске. - бр. 68. - 2003. -С.173-175 . (сербською мовою)
29.Рецепція творчості Мілорада Павича в Україні// Проблеми слов`янознавства. - Вип.53. - 2003 - С.113-119.
30.Tri zumbula u prozoru: u potrazi za junakom "Dnevnika o Carnojevicu"// Polja- br.428 - 2004 - S.112-123. (сербською мовою)
31.Мандрівка між явою і сном: фантастичні стежки сербського постмодернізму// Дам`янов С. Антологія сербської постмодерної фантастики - Львів:Піраміда, 2004. - С.7-9.
32.Igre uporednog ~itanja: o ne/stvarnom u knji`evnom vrtu Milana Orli}a// MONS AUREUS, Smederevo, 2/2004, S.65-73 (сербською мовою).
33.Милош Црњански - jунак постмодерног доба// Зборник радова са међународног састанка слависта у Вукове дане. - бр.33/2, Београд, 2004. - С.353-358. (сербською мовою)
34.Dunav kao intimni prostor duse//Zbornik radova sa 2. meрunarodne Dunavske konferencije za umetnost i kulturu, 2003, s.68-72. (сербською мовою)
35.Jаша Продановић као књижевни jунак// Зборник радова са Округлог стола одржаног у Пироту 28.децембра 2000.)- Ниш.- 2003. - С.119-123. (сербською мовою).
36.Оніричний всесвіт Сави Дам`янова: спроба постмодерної коcмогонії// Київська старовина.-№ 3 - 2004. -С.173-174.
37.Світ культури сербів та хорватів у працях Іларіона Свєнціцького (у співавт. з В.Моторним)//Мова, література і музейництво в науковій спадщині Ілаірона Свєнціцього- Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2004.- С.85-92.
38.Место Бошка Петровића у антологиjи српске послератне приче//Разговор о таjнама Бошка Петровића, Нови Сад: Матица српска, 2004. - С.79-84. (сербською мовою).
39.Серболужицька культура на Інтернет-проекті "Растко"//Питання сорабістики.Львів-Будишин, 2005. - С.209-214.
40."Sava Post-Damjanov i Bog" izmedju priиe i priиke: nuzzapisi neovlascenog tumaca//Koraci, 01-02, 2005, S.141-145. (сербською мовою).
41.Ћanrovski mozaik "Novog Jerisalima" Borislava Pekiжa//Ћanrovi srpske knjiћevnosti: poreklo i poetika oblika: zbornik.Br.2 - Novi Sad:Filozofski fakultet: Orfeus, 2005. - S.351-365. (сербською мовою).
42.Ukrajinska knjiћevnost od A do...// Knjiћevnost, br.1, 2005. - S.139-145. (сербською мовою).
43.Ka Kiљu, via Vasoviж: "Laћni car Љжepan Kiљ" kao inspiracija// Koraci, 3-4, 2005, S.101-111. (сербською мовою).
44. Ukrajinska knjiћevnost izmeрu dve nagrade// Letopis Matice srpske, april 2005. -S.608-612. (сербською мовою).
45.Постмодерні жітія Св.Кирила ("Хозарський словник" М.Павича та "Пуп світу" В.Андоновского)//Проблеми слов`янознавства, №54, 2004 -С.148-155
46.Robespjer i njegov dvojnik izmeрu Filozofije i Istorije ("Иovek koji je jeo smrt"B.Pekiжa)//Knjiћevnost i istorijaVI. Transpozicija istorijskih dogaрaja i licnosti u pripoveci kod Slovena. - Niљ, 2005. -S.139-147.(сербською мовою). та інші

Рецензії на книжку: Мілорад Павич "Зоряна мантія":
1. Лучук І. Прогноз на минуле, чи спогади про майбутнє// Дзеркало тижня. - №48 (423) - 14.12.2002.
2. Богословський І. Астрологічний путівник для зацікавлених// Молода Галичина. - 26.10.2002.
3. Карвацький В. М.Павич "Зоряна мантія" // Молода Галичина - 27.02.2003.

Рецензії на книжку: Сава Дам`янов "Антологія сербської постмодерної фантастики":
1.Ульянов Анатолий (рецензия)http:// www.proza.com.ua/reviews/215.xtm
2. http://www.potyah76.org.ua/news/?news=100
3. http://kapija.narod.ru/Translations/promSavaDamjanov.htm
4. Корнелюк І..Повірю лише фантастиці// Поступ, № 100 (1409) 5.05. 2004. - стор.13.
5. Прозофантастика по-сербськи// Молода Галичина, 10.06.2004.
6. Сахно Т. Діти професора Павича// Український best-2004.

Інтерв`ю:
1. Гра в переодягання: з Аллою Татаренко розмовляє Олександр Бойченко// www.potyah76.org.ua
2. Перекладач -добрий дух Книги: присутній, але невидимий: (інтерв`ю) -Львівська газета, 14.07.2004
3. Радост живота у две културе (інтерв`ю)// Свеске, 2004. -бр.73. - С.291-295 (сербською мовою)
4. Aлла Татаренко: Варто переписати світ/ Поступ, 26.01.2005
5. http://postup.brama.com/dinamic/i_pub/usual.php?what=35941
6. http://postup.brama.com/dinamic/index.php?date=26Комп’ютерна грамотність:
Microsoft Word на рівні користувача

Знання мов:
1. Сербська, хорватська, польська, російська — вільно володію.
2. Болгарська — добре.
3. Чеська, англійська, словенська, македонська, серболужицька — читаю і перекладаю.
Українська — рідна.

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031231 авторів
352 видань
86 текстів
2193 статей
66 ліцензій